การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังนี้  มารับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน ฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป  โดยให้มารับข้อสังเกตในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น.

ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระแก้ว เขต 1IMG

ติดต่อ สพป.สก.1