โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นสนามการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นสนามการแข่งขันกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1