การแข่งขันพูดภาษาจีนระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรืองจันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1