ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกฤษณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1