ประชาสัมพันธ์(เพิ่มเติม) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การศึกษาพิเศษ-เรียนรวม)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การศึกษาพิเศษ-เรียนรวม) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

– การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-ป.6) / (ม.1-ม.3)  และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (ป.1-ป.6) / (ม.1-ม.3)   หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน คือ

1. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

2. ครอบครัวของฉัน

3. สัตว์เลี้ยงแสนรู้

จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้ฝึกซ้อมนักเรียนตามหัวข้อดังกล่าว

 

ติดต่อเรา