ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้บริโภคในจังหวัดสระแก้วทราบและเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดและอ่านเอกสารเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง

แจ้งข่าวประชาสัมพัน อย

ติดต่อเรา