สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้วประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2563 กำหนดรับสมัคร วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2562

โหลดเอกสารและอ่านรายเพิ่มเติม “คลิกด้านล่าง”

รับสมัครเลือกตั้งสหกรณ์

ติดต่อ สพป.สก.1