ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

1. สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 
     หัวข้อ  วัฒนธรรมไทย 4 ภาค   
     (ให้จัดเตรียม หูฟัง , ไมโครโฟน , ดินสอ, ยางลบ มาเอง)
2. สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
     หัวข้อ  ขยะ
3. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
    (ให้นำ ไมโครโฟน , หูฟัง ,ดินสอ ,ยางลบ  มาเอง)
4. โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
     หัวข้อ  1.ลดโลกร้อน     
                2.สัตว์เลี้ยงแสนรู้ (สุนัข)   
    (ให้จัดเตรียมหูฟัง , ดินสอ, ยางลบ มาเอง)
5. สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 -ป.6 / ม.1-ม.3
    หัวข้อ   1. การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม   
                2.การ์ตูนส่งเสริมการท่องเที่ยวสระแก้ว   
                3.โตขึ้นฉันอยากเป็นอะไร /เหมือนใคร
 ** โปรแกรมนอกเหนือให้เตรียมใส่แผ่น CD/DVD มาเอง คณะกรรมการตรวจสอบ **
6. สร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 – ป.6 
    หัวข้อ อินเทรน Check In Sakaeo 
      (ให้เตรียม ดินสอ ,ยางลบ มาเอง)

 

ติดต่อ สพป.สก.1