แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
– การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6  และการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6  แข่งขันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. จากเดิม หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพปสระแก้ว เขต 1  เปลี่ยนเป็น อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

– การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  และ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  แข่งขันในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. จากเดิม หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพปสระแก้ว เขต 1  เปลี่ยนเป็น อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

รายละเอียดติดตามได้จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา >>> https://central69.sillapa.net/sp-skw1/

 

ติดต่อ สพป.สก.1