ศึกษาดูงานการจัดทำรายการทีวีออนไลน์ และ SK1 OSS And drive thru

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้การบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำรายการทีวีออนไลน์ และ SK1 OSS And drive thru ให้คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา