ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสระแก้ว

วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมอาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1