ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT Inspiration 8 th

ด้วยสถานีวิทยุ F.M.99 บมจ.อสมท. และบริษัท ปคท.จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการกิจกรรม “PTT Inspiration 8 th  ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8″  โดยจะนำกีฬาเยาวชน จำนวน 5 คน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากการส่งผลงานเข้าประกวด ไปสัมผัสประสบการณ์บรรยากาศการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ” ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ” ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนตุลาคมนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้นักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ภา่ยในวันที่ 18 ตุลาคม 2562  รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครดังเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> โครงการ PTT Inspiration 8

ติดต่อ สพป.สก.1