จัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง เเจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงาน ประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดเเจ้งเเล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2562

มาพร้อมหนังสือนี้GFMIS กันยายน 2562

ติดต่อเรา