ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2562 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน/บุคลากรในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนา บริจาคทรัพย์ โดยเสด็จ พระราชกุศลในครั้งนี้ เพื่อไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จำพรรษา ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น.โดยรวบรวมเงินบริจาคส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1(กลุ่มอำนวยการ) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ติดต่อเรา