ทำบุญวันเกิดโรงเรียนบ้านพระเพลิงพร้อมกับถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระเพลิง

จัดกิจกรรมทำบุญวันเกิดโรงเรียนพร้อมกับกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขตบริการDSCF5153 DSCF5232 DSCF5228 DSCF5221 DSCF5219 DSCF5211 DSCF5206 DSCF5205 DSCF5204 DSCF5191 DSCF5183 DSCF5174 DSCF5163 DSCF5162