เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอคลองหาด “คลองหาดเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอคลองหาด “คลองหาดเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1