ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี (Hall 5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการ ได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกัน และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการ

ติดต่อเรา