การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข โรงเรียนวังไผ่ และโรงเรียนบ้านวังดารา อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1