ร.ร.บ้านคลองบุหรี่ รับการประเมินโครงงานสิ่งแวดล้อม

วันที่  2  ตุลาคม  2562

ศึกษานิเทศ ศน.นงนุช  เข้ารับการประเมินโครงงานสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ฃื่อโครงงาน “แยกก่อนทิ่ง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในโรงเรียนของหนูๆ”

 


ติดต่อ สพป.สก.1