ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยใหม่

วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้ง 6 อัตรา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา