แจ้งปิดระบบการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 แจ้งปิดระบบการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.  ทั้งนี้  โรงเรียนสามารถตรวจสอบตารางการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  https://central69.sillapa.net/sp-skw1/

ติดต่อเรา