ขบวนแห่เทียนพรรษา

ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

วันที่ 10 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แห่เทียนพรรษาไปถวายพระ ณ วัดคลองใหญ่  เพื่อจุดบูชาจำพรรษา

0000

000

ติดต่อเรา