พิธีรับมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในโครงการ D.A.R.E ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.) 

เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันและแรงจูงใจต่างๆ ที่ะนำไปสู่การใช้ยาและสารเสพติด

โดย ด.ต.รุ่งชัย  งามสะอาด ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองสระแก้ว

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1