ประกาศโรงเรียนบ้านทัพหลวงเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

ด้วยโรงเรียนบ้านทัพหลวงมีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังแนบ

ประกาศรับภารโรง โรงเรียนบ้านทัพหลวง 62

ติดต่อ สพป.สก.1