แจ้งเปลี่ยนแบบและราคาเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบเสื้อและราคาของเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จากราคาเดิม ตัวละ 350 บาท เป็นราคาตัวละ 390 บาท

สามารถสั่งจองและชำระเงิน/หลักฐานการโอนเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                หรือ e-mail: [email protected] หมายเลขบัญชีการโอนเงิน 236-0-87192-7 ธนาคารกรุงไทย                        สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี นางศิริพร จินดาพงษ์ โอนเงินไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 วันสุดท้าย

สิ่งที่แนบมาด้วย                                                                                                                                                 1. ใบสั่งจองเสื้อแจ็คเก็ต            2. ตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ต

เปลี่ยนแบบและราคาเสื้อ 01

 

ติดต่อเรา