การบริหารงานสำนักงานและระบบ SK1 OSS Center Online&Drive Thru

วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและระบบ SK1 OSS Center Online&Drive Thru  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1