รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์ มอบเงินค่าครองชีพตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ มอบเงินค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มใหม่ ครั้งที่ 1 สถานะการโอนรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2562  ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา