การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1