จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีพจากภูมิปัญญา  รู้คุณค่าชุมชน “ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย   อังกะลุง” 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562

จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีพจากภูมิปัญญา  รู้คุณค่าชุมชน “ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย   อังกะลุง” 

ณ โรงเรียนบ้านท่าแยก  โดยมีท่านศิระพจน์  จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลหนองบอน  คณะกรรมสถานศึกษา  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแยก