หลักสูตร D.A.R.E ในโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์)

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร D.A.R.E

ในโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์”

ติดต่อเรา