รวมใจเป็นหนึ่ง พึงสร้างกุศล เด็กดีศรีเทศมงคล ร่วมสร้างกุศลวันเข้าพรรษา

page

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้นำคณะครูและนักเรียน พร้อมชาวบ้านหนองปัญหา
ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย
แก่พระภิกษุสามเณร ณ วัดหนองปัญหา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

DSCN5148-tileDSCN5152-tile

ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ศาลากลาง บ้านหนองปัญหา

DSCN5163-tile

ร่วมกันแห่เทียนพรรษารอบหมู่บ้าน

DSCN5202-tileDSCN5188-tile

ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย

หลังถวายเทียนพรรษาเสร็จ
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติตน
ตามแบบของพุทธศาสนิกชนที่ดี
DSCN5207-tile

ติดต่อ สพป.สก.1