การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1