ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคัดลายมือจุดเน้นอ่านเขียนต้องได้

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคัดลายมือจุดเน้นอ่านเขียนต้องได้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1