วันที่ 24 กันยายน 2562 นายประวิทย์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ พร้อมด้วยครูแกนนำ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม scratch

ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ติดต่อ สพป.สก.1