มหกรรมวิชาการ อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น ปี 2562

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น ปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา