แจ้งการสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) เสื้อแจ็คเก็ต

แจ้งการสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) เสื้อแจ็คเก็ต

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ขอความร่วมมือและเพื่อเป็นการสนับสนุนงานศิลปหัตกรรมนักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้การจัดงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ได้พิจารณาจำหน่ายเสื้อแจ็คเก็ต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดงาน จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งจองเสื้อแจ็คเก็ต รายละเอียดมีดังนี้

1. มีแบบเดียวทั้งชายและหญิง จำหน่ายตัวละ 350 บาท

2. สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2562

3. สามรถสั่งจองและชำระเงิน/หลักฐานการโอนเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                      หรือ e-mail: [email protected] หมายเลขบัญชีการโอนเงิน 236-0-87192-7 ธนาคารกรุงไทย                        สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี นางศิริพร จินดาพงษ์ โอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2562 วันสุดท้าย

สิ่งที่แนบมาด้วย                                                                                                                                                 1. ใบสั่งจองเสื้อแจ็คเก็ต            2. ตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ต

ใบสั่งจองเสื้อและรูปภาพตัวอย่างเสื้อศิลปหัตถกรรม

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1