ต้อนรับคณะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอุปกรณ์ หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มามอบให้ ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1