การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและประกาศเจตจำนงสุจริต

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ          หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1