แจ้งตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดยให้โรงเรียนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อพร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  ได้ที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 >>> https://central69.sillapa.net/sp-skw1/

ติดต่อ สพป.สก.1