การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา