การตรวจปัสสาวะนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 16 กันยายน 2562

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็นร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

ติดต่อ สพป.สก.1