โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 จากคณะกรรมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ติดต่อเรา