การอบรมขยายผล หลักสูตร Coding by Scratch & Cloud Computing Office (โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์)

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดอบรมขยายผลให้กับคณะครูของโรงเรียนในหลักสูตร Coding by Scratch & Cloud Computing Office โดยมีคณะครูจากโรงเรียนบ้านคลองเจริญ และโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ เข้าร่วมการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1