เข้าร่วมรับฟังนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมรับฟังนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว จาก นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา