การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา  น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1