การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านคลองนางาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา