เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาการนำจุดเน้น “ภาษาอังกฤษต้องดี”สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาการนำจุดเน้น “ภาษาอังกฤษต้องดี”สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา