การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองหมี และโรงเรียนบ้านโคกมะตูม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1