ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร อบรมครูเอกชน จ.สระแก้ว

วันที่ 7 กันยายน 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร คณะครูและนักเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับคุณครูโรงเรียนเอกชน 9 โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว และการได้รับเชิญครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 คุณครูบอกว่า “เอาวิธีการไปใช้แล้วเกิดผลอย่างดีมากค่ะ” ณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา