ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะ Supervisor Team จ.นครนายก

วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ Supervisor Team จ.นครนายก ศึกษาดูงานนวัตกรรมการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแก

ติดต่อ สพป.สก.1